طراحی بازی

 • بازی های دو بعدی
 • بازی های 3d
 • بازی واقعیت افزوده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نک مرحله ای

طراحی بازی دو بعدی

2,500,000 تومان

مشخصات

 • دارای 1 مرحله دو بعدی
 • طراحی همه المان ها
 • بازی ساده
 • خروجی های متفاوت
 • با پرداخت هزینه
سفارش دهید
نک مرحله ای

طراحی بازی سه بعدی

4,500,000 تومان

مشخصات

 • دارای 1 مرحله دو بعدی
 • طراحی همه المان ها
 • بازی ساده
 • خروجی های متفاوت
 • با پرداخت هزینه
سفارش دهید
نک مرحله ای

طراحی بازی AR

6,500,000 تومان

مشخصات

 • دارای 1 مرحله دو بعدی
 • طراحی همه المان ها
 • بازی ساده
 • خروجی های متفاوت
 • با پرداخت هزینه
سفارش دهید