ایرالی

Ages 3 to 18

IB curriculum

Bogotá

  
هزینه برای سال 2020/2021.نامشخص

Address: Kilómetro 3 vía Suba-Cota – Bogotá, Cundinamarca – Colombia

زبان تدریس انگلیسی و اسپانیایی
معلم بومی زبان نامشخص
زبان های اضافی ✅
تعداد دانش آموزان میانگین 20 دانش آموز در هر کلاس
حداکثر  
فعالیت های فوق برنامه نامشخص
اتوبوس مدرسه ✅

اطلاعات بیشتر


 

صفحه وب مدرسه:
 
 
                           

تعداد دانش آموزان: 655

تعداد متوسط ​​دانش آموزان در هر کلاس: 20

 

لباس مورد نیاز است؟ بله


ارزیابی های موجود: IB


مدرسه اتوبوس دارد؟ بله

مدرسه برای دانش آموزان ناهار تهیه کرده است؟ بله

 

اطلاعاتی در دسترس نیست